Mgr. Barbora Hrušková

psychoterapeut, rodinný poradce a supervizor

Jako psychoterapeutka a supervizorka s Pohodovou rodinou spolupracuji všude tam, kde je třeba podpořit speciálně-pedagogickou a logopedickou práci ještě z jiné strany.

Věřím, že změna je vždy možná a ve své terapeutické práci se snažím být svým klientům užitečným průvodcem na cestě k ní. Mojí domovskou organizací je terapeutické a vzdělávací centrum Gaudia.

Mgr. Barbora Hrušková

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK v Praze, francouzský jazyk a literatura se zaměřením na didaktiku
 • Komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“ v GI (750 hodin)
 • Mezinárodní výcvik v Narativní psychoterapii, Institute of Narative Therapy, Velká Británie (96 hodin)
 • Narativní terapie: broušení nástrojů (Jill Freedman, Evanston Family Therapy Center, Chicago, USA)

Akreditované kurzy

 • Možnosti dialogu – (Jaako Seikkula, Finsko)
 • Využití chybějícího, ale skrytě přítomného při práci s traumatem – (Hugh Fox, Velká Británie)
 • Když rozvedení rodiče bojují – (Justine van Lawick, Nizozemsko)
 • Narativní práce s páry a rodinami – (Amanda Redstone, Velká Británie)
 • Systemický přístup ke vzdělávání – tak trochu jiný kurz lektorských dovedností
 • Semináře a sebezkušenostní kurzy v komunikačních dovednostech

Praxe

 • Psychoterapeutické centrum Gaudia – individuální, párová a rodinná terapie a poradenství (čeština, angličtina, francouzština); supervize pro odborníky v pomáhajících profesích
 • Gaudia Institut – lektorská činnost, stavba a vedení kurzů pro sociální pracovníky, pracovníky poradenských pracovišť ze státní, soukromé i neziskové sféry zaměřených na metody komunikace a práce s klienty (jednotlivci, rodinami, dětmi), metody vedení rozhovoru a zvládání krizových situací