Grafomotorika v praxi MŠ

Obsah semináře:

  • Neurovývojový kontext grafomotoriky – senzomotorický vývoj, hrubá a jemná motorika, grafomotorika a vizuomotorika
  • Lateralita a specifika zkřížené laterality vzhledem ke grafomotorickým potížím
  • Zapojení dílčích funkcí při učení – workshop
  • Vývoj kresby – vývoj kresby dle věku dítěte a posloupnosti prvků
  • Edukace správného úchopu a tahu – workshop
  • Nápravné postupy u dětí s obtížemi v grafomotorice – workshop – využití pomůcek a dostupných grafomotorických listů v ČR, 5 principů správného postupu, rozvoj podílejících se funkcí na grafomotorice a vizuomotorice, jak motivovat děti s negativním přístupem ke kreslení
  • Aplikace naučeného do běžného programu MŠ
  • Interdisciplinární spolupráce – mateřská škola, speciální pedagog, rodiče – jak motivovat rodiče k podílu na rozvoji grafomotoriky
  • Diskuze a dotazy

Lektorka Mgr. Marina Šimanová / Bc. Dita Šimáčková DiS.
Délka 4 hodiny
Kdy a kde? Po společné dohodě
Cena podle počtu osob

Registrujte se na seminář

Potřebujete vystavit doklad pro firmu? Napište mi prosím její IČ.