Mgr. Jana Šebková

speciální pedagog – logopedický  preventista

Zkušenosti se vzděláváním jsem sbírala od raného dětství. Moji rodiče dodnes vzpomínají, jak jsem staršímu bratrovi předříkávala cvičení, která dostával na logopedii. Formou hry jsem se učila spolu s ním. V průběhu let jsem se věnovala dětem jako vedoucí na táborech, kroužcích tance atd. Hravost, tvořivost a zejména aktivní práce s dětmi, kdy se můžeme společně radovat z úspěchů a pokroků, mě na práci speciálního pedagoga denně těší. Pozitivní přístup k životu reflektuji nejen do práce s dětmi, ale i do přijetí a vedení rodiny při domácí přípravě, protože s dobrou náladou jde vše lépe. 

Získané zkušenosti z praxe využívám i u vlastních dětí v předškolní přípravě. Vím, jak je někdy obtížné s dětmi denně pracovat, ale právě propojenost logopedické prevence s Percepčně motorickými cvičeními přináší rodinám přehledných a efektivních “deset minut”, aby se děti řečově rychle rozvíjely.

Bohužel mnoho rodin dnes nedokáže najít včas východisko a řešení, co dělat a jak konkrétně dítěti pomoci, když něco není z hlediska vývoje a rozvoje v pořádku. Proto vnímám jako velmi prospěšnou propojenost a spolupráci odborníků, aby rodiče nemuseli postupovat metodou pokus omyl. Jsem velmi ráda, že mohu být i já součástí Pohodové rodiny, kde pomáháme dětem i rodičům komplexně.

Vzdělání 

 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha, obor Speciální pedagogika

Kurzy

 • Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řečí dětí – primární logopedická prevence
 • Logopedická prevence v praxi MŠ (Bc. Dita Šimáčková, DiS.) 
 • Možnosti stimulace přirozeného rozvoje dětí v MŠ (Mgr. Marina Šimanová)  
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík (PaedDr. Janhubová)
 • Percepčně motorická oslabení ve školní praxi ( Mgr. Pavla Bubeníčková)
 • Pedagogická diagnostika v MŠ (PaedDr. Janhubová) 
 • KURZ speciálně pedagogické prevence a intervence na základě neurovývojových principů (Mgr. Marina Šimanová)  
 • Základy krizové komunikace
 • Řešení konfliktů v třídních kolektivech

Praxe 

 • Individuální logopedická prevence v Pohodová rodina
 • Mateřská škola Sloupno – třída pro děti s kombinovaným postižením a třída pro děti se zrakovým postižením
 • Základní škola logopedická a praktická
 • Škola Jaroslava Ježka