Neurovývojové souvislosti v procesu učení

Obsah semináře / webináře:

 • Neurovývojový kontext učení – evoluční, biologický a kulturní
 • Zákonitosti učení a vývojová stimulace mozku okolím – videa a komentář
 • Zapojení dílčích funkcí při učení – workshop – zážitkové učení, týmová práce
 • Dílčí funkce a jejich charakteristika – inteligence, percepční, kognitivní a motorické funkce, motivace dětí s SPUCH
 • Specifika dětí se specifickými poruchami učení a chování poruchami – videa a komentář
 • Jak pracovat s rodiči, kteří mají dítě s vývojovou poruchou – rozhovor, dílčí vedení k nápravě, interdisciplinární spolupráce
 • Modelové situace dětí s poruchami učení – workshop
 • Pět principů správného rozvoje dětí – osvojení principů na konkrétních kazuistikách
 • Percepčně-motorická nápravná cvičení – principy a účinky v praxi
 • Jak rozvíjet a stimulovat děti v rámci ZŠ – role učitele v nápravách, praktické tipy na dle konkrétních obtíží
 • Diskuze a dotazy
 • Lektorka Mgr. Marina Šimanová
 • Délka 4 hodiny + možnost následného supervizního setkání 2 hodiny
 • Cena webináře 780 Kč
 • Cena záznamu 780 Kč (odkaz na záznam Vám bude poskytnut na 5 hodin ve Vámi zvolený datum a čas)
 • Cena semináře 850 Kč/osoba/min.10 osob, místo konání Praha Klánovice
 • Možnost objednání semináře pro sborovnu, termín dle dohody

Přihlaste se na seminář / webinář

Potřebujete vystavit doklad pro firmu? Napište mi prosím její IČ.