Neurovývojové souvislosti v procesu učení a jejich vliv na vznik SPU a jejich náprava u dětí v ZŠ

Obsah webináře/semináře:

 • Neurovývojový kontext učení – evoluční, biologický a kulturní
 • Zákonitosti učení a vývojová stimulace mozku okolím – videa a komentář
 • Zapojení dílčích funkcí při učení – workshop – zážitkové učení, týmová práce
 • Dílčí funkce a jejich charakteristika – inteligence, percepční, kognitivní a motorické funkce, motivace dětí s SPUCH
 • Specifika dětí se specifickými poruchami učení a chování poruchami – videa a komentář
 • Jak pracovat s rodiči, kteří mají dítě s vývojovou poruchou – rozhovor, dílčí vedení k nápravě, interdisciplinární spolupráce
 • Modelové situace dětí s poruchami učení – workshop
 • Pět principů správného rozvoje dětí – osvojení principů na konkrétních kazuistikách
 • Percepčně-motorická nápravná cvičení – principy a účinky v praxi
 • Jak rozvíjet a stimulovat děti v rámci ZŠ – role učitele v nápravách, praktické tipy na dle konkrétních obtíží
 • Diskuze a dotazy

Lektorka Mgr. Marina Šimanová
Délka 4 hodiny + možnost následného supervizního setkání 2 hodiny
Cena webináře 780 Kč
Cena semináře podle počtu osob, kdy a kde po společné dohodě

Přihlaste se na webinář/seminář

Potřebujete vystavit doklad pro firmu? Napište mi prosím její IČ.