Mgr. Berta Burkoňová

speciální pedagog

První pedagogické zkušenosti jsem začala sbírat již na gymnáziu jako vedoucí oddílu Světlušek i jako táborová vedoucí. Pro obojí jsem vždy potřebovala značnou dávku kreativity, o kterou se ve své speciálně pedagogické praxi opírám dodnes. Každé dítě je originál, má jiné slabé a silné stránky, větší nebo menší chuť spolupracovat.

Při práci s dětmi preferuji přístupy založené na pozitivní diagnostice i motivaci. Snažím se vždy zjistit, co dítě ještě zvládne, co ještě umí, byť s nějakou dopomocí, nikoliv co neumí, jinak se nemáme od čeho odrazit. Stejný princip pak uplatňuji při poradenství s rodiči a společně posilujeme jejich rodičovské kompetence.

Díky své dlouholeté praxi mám bohaté zkušenosti s dětmi, které nejsou přirozeně motivované spolupracovat nebo mají narušenou komunikační schopnost (opožděný vývoj řeči a dysfázie). Ráda pracuji s dětmi již od 18 měsíců věku, protože čím dříve začneme, tím více můžeme rozvoj dětí ovlivnit.

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika
 • Víceleté gymnázium v Broumově

Akreditované kurzy

 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – Mgr. Pavla Bubeníčková
 • Stimulační program Maxík pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Mgr. Pavla Bubeníčková
 • Certifikovaný terapeut O.T.A. (Open Therapy of Autism) – PhDr. Romana Straussová, PhD., Centrum Terapie Autismu
 • Výcvik ve videotréninku interakcí – SPIN, z.s., 200 hodin
 • Behawioralna analyza – Centrum Terapie Autismu
 • Zdravotník zotavovacích akcí – PrPom, z.s.
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém – IPPP

Praxe

 • Centrum Terapie Autismu – vedoucí terapeut O.T.A., terapeut Rané intervence O.T.A., videotrénink interakcí, školitel, vedoucí pobočky v Havlíčkově Brodě
 • Účast na výzkumném projektu dr. Romany Straussové Ověření účinnosti rané intervence O.T.A.
 • Odborný konzultant Střediska rané péče v Pardubicích
 • APLA Praha (dnes Nautis) – terapeut pro děti předškolního a mladšího školního věku Máme otevřeno?, o.s. – vedoucí programu volnočasové asistence pro děti s mentálním postižením a autismem
 • Dětský domov s internátní mateřskou školou v Broumově