Služby

Speciálně pedagogické nápravy

Speciálně pedagogické vyšetření se vstupní konzultací
 • Délka 1,5 – 2 hodiny
 • Cena 2 000 Kč
Kontrola a konzultace
 • 1x za měsíc
 • Podklady a materiály pro cvičení v ceně
 • Možnost rozšíření podle dohody
 • Délka 30 minut
 • Cena 500 Kč
 • Zpráva 500 Kč

Logopedická prevence a terapie

Vstupní konzultace
 • Délka 1 hodina
 • Cena 1 000 Kč
Lekce logopedie
 • Délka 30 minut
 • Možnost rozšíření podle dohody
 • Cena 400 Kč

Terapie

Individuální terapie a konzultace
 • Délka 1 hodina
 • Cena 900 Kč
Rodinná nebo párová terapie a konzultace
 • Délka 1,5 hodiny
 • Cena 1 300 Kč
Supervize
 • Délka 1 hodina
 • Cena 1000 Kč

Při vstupní konzultaci je vybírána záloha na jednu konzultaci předem pro případ, že by se klient bez omluvy nedostavil.

Naše oblíbené metody

Jak rozvíjet a vychovávat děti již od narození

Praxe nám ukazuje, že můžeme spoustě problémům a různým diagnózám poruch učení  předcházet, pokud víme, jak děti správně a přirozeně rozvíjet. Stačí dodržet pár principů, které Vás rádi naučíme, a vše bude plynout jak má.

Senzomotorická cvičení

Senzomotorická cvičení obsahují hravé a jednoduché cviky, které posilují  a protahují všechny svalové skupiny. Využíváme hodně balančních prvků, děti se tak zábavnou formou naučí ovládat své tělo.

Maxík

Komplexní stimulační program pro předškoláky, který posiluje a rozvíjí dobré pracovní návyky, grafomotoriku a funkce, které zapojujeme při každodenním učení. Zábavnou a přirozenou formou připravíme děti na školu.

Psychoterapie a rodinné poradenství

Pokud se Vám nedaří nalézt odpovědi na otázky z hlediska rodičovství a partnerství, můžete si přijít o svých problémech popovídat. Pomůžeme Vám  najít si svoje vlastní řešení nebo cestu.

Logopedická prevence

Logopedická prevence je zaměřena na předcházení, ale i nápravu problémů v řečovém projevu u dětí. Hravě děti učíme, jak správně řeč rozvíjet a komunikovat.

Rozvoj grafomotoriky

Grafomotorika je důležitá dovednost, která pomáhá rozvíjet mozek, a zpětně ovládat tělo a prostor. Pokud není vše v souhře, vždy oslabená schopnost odčerpává dětem energii při učení. Odměnou za správný úchop tužky jsou krásné obrázky a žádná nechuť ke psaní ve škole.

Percepčně – motorická nápravná cvičení

Jedinečná, ale jednoduchá cvičení, která velmi efektivně posilují ta správná spojení v mozku. Díky neurovývojovému principu, zůstávají spoje trvale funkční. Pomáhají dětem s různými poruchami učení, chování a řeči k tomu, aby byly ve škole i v životě úspěšné a samostatné.