Jak rozvíjet a vychovávat děti již od narození

prevence poruch učení a chování
  • Nejste si jisti, zda-li je vývoj Vašeho dítěte plynulý, harmonický a odpovídající věku?
    Chcete jej přirozeně rozvíjet a pomoci tam, kde se již vyskytly problémy se soustředěním a výchovou (nezvládnutelné a zlostné děti) ?
  • Již vývoj v kojeneckém a batolecím období podmiňuje školní úspěšnost. Pokud budete jako rodič respektovat a vhodně rozvíjet psychomotorický (např. otáčení, lezení) a sociální vývoj dítěte, významně předcházíte specifickým poruchám učení a chování.
  • Také s tzv. „hyperaktivitou“ u batolat a předškolních dětí se dá velmi dobře pracovat a naučit takové dítě soustředění.
  • U předškoláků je důležité rozvíjet vnímání a základní dovednosti – např. zrakové a sluchové vnímání, hrubou a jemnou motoriku, řeč, správné držení tužky. Dále byste jako rodiče neměli podceňovat přípravu předškoláků, zejména dětí s odkladem školní docházky. To, co společně dokážeme u těchto dětí napravit během pár týdnů, jim i Vám ušetří spoustu let trápení ve škole.