Rubriky
Aktuality

Zkřížená lateralita

Děti se ZKŘÍŽENOU LATERALITOU mají častěji neurovývojové poruchy učení jako je dysfázie, ADHD nebo specifické poruchy učení. Také jsou mnohem méně motivováni zkoušet nové, pro ně obtížné dovednosti (třeba naučit se jezdit na kole nebo na lyžích, zapamatovat si novou básničku, ochutnat nové jídlo atd.). Mohou překonat svůj handicap a být úspěšnými žáky a studenty, pokud víte, jak je provázet životními výzvami. O dalších specifikách zkřížené laterality a co je dobré pohlídat, se dozvíte na našich webinářích pro předškoláky nebo školáky. Také pedagogové se mohou seznámit  s dopady zkřížené laterality na školní výkon a jak těmto dětem účinně ve škole pomáhat. Více na našich webinářích a seminářích.

Rubriky
Publikujeme

Logopedická osvěta

Městské listy – oficiální noviny Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi

Díky projektu MAP II pro Brandýsko (č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
7_047/0011529) proběhly během měsíce února tři webináře na
téma podpory rozvoje řečových dovedností a komunikace u dětí.
Setkání bylo určené rodičům mateřských škol zapojených do pro-
jektu, kteří se chtěli dozvědět něco více o tom, jak již od narození
pomoci svým dětem rozvíjet řeč a celkové komunikační schop-
nosti a také jak předcházet vzniku logopedických vad.

Rubriky
Publikujeme

Bratři a sestry: Proč jsou sourozenecké vztahy tak komplikované?

DUBEN 2021 | marianne

Bývá to nejdelší vztah, který v životě máme. Sourozenci
jsou s námi mnohdy déle než kamarádi a partneři. Dělí nás
od sebe často jen pár let, vyrůstali jsme spolu, nikdo nás
nezná lépe. Nebo ne? Proč jsou některé sourozenecké
vztahy neotřesitelné, a jiné na bodě mrazu?
A jaký mají podíl na tom, jací jsme v dospělosti?
Text: Iva Hadj Moussa