Rubriky
Aktuality

SPOLUPRACUJME A HLÍDEJME TO PODSTATNÉ!

Speciálně pedagogická a rodinná poradna Pohodová rodina

navazuje spolupráci s PPP, SPC, MŠ, ZŠ i s rodiči, aby se pomoci dostalo dětem včas a ony se mohly rozvíjet maximálně přirozeně

PROČ TO DĚLÁME? Vývojových (specifických) poruch učení a chování přibývá, a kdyby se podařila spolupráce státních poraden s těmi soukromými, k rodičům by se osvěta dostala dříve. Uvědomujeme si, že státní poradny jsou velmi zahlcené a nápravy a poradenství mohou stíhat jen okrajově. MŠ a ZŠ potřebují více informací, jak pracovat s rodinou, kde je dítě s SPUCH. Za léta individuálních náprav máme osvědčené postupy, které fungují doma i v kolektivu. Přístupy se díky komplexnosti netříští a děti se velmi rychle zlepšují. Doplňme individuální přístup a kompenzaci o efektivní trénink na neurovývojovém podkladě.

PRO RODIČE NABÍZÍME: srozumitelné a praktické webináře a semináře

  • prevence od kojence po předškoláka jak konkrétně rozvíjet děti a předcházet závažným problémům (řeč a rozvoj slovní zásoby, soustředění, pracovní návyky, grafomotorika atd.)
  • webináře a semináře pro rodiče školáků – přístup, který je při specifických poruchách učení a chování posune k samostatnosti (pro 1. i 2.stupeň ZŠ)
  • cílené nápravy vývojových i specifických poruch učení (individuální)

JAK MŮŽE POMOCI PPP, SPC, MŠ, ZŠ? Předejte prosím informace rodičům, že EXISTUJE cesta, jak dětem pomoci. Mnoho rodičů chce s dětmi pracovat, jen neví jak (prosíme o doporučení, vyvěšení či zaslání letáků). Hledejte v okolí či vytvořme novou síť přímých náprav, terapií a poradenství.

DOSTUPNOST: Symbolická cena webinářů; návody jsou pro začátek a u lehčích forem postačující (rodiče mohou děti ihned přirozeně stimulovat, než se dostanou k cíleným nápravám od speciálních pedagogů a psychologů). Možnost zpřístupnit všem rodičům přednášky díky financím ze šablon, MAP atd. 

PRO PEDAGOGY MŠ/ZŠ NABÍZÍME: OBLÍBENÉ praktické webináře a semináře

  • Stimulace přirozeného rozvoje dětí v MŠ s plakátem (akreditováno MŠMT)

rozvoj a prevence od speciálního pedagoga

  • Logopedická prevence v praxi MŠ
  • Neurovývojové souvislosti v procesu učení (akreditováno MŠMT)

základ pro pedagogy ZŠ i asistenty pedagoga, mění pohled a přístup k žákům s SPUCH, přehled dostupných a účinných nápravných metod

Zaujal Vás náš projekt?

Prosím, neváhejte nás oslovit. Těšíme se na spolupráci a Vaše nápady.

Rubriky
Aktuality

Percepčně motorická nápravná cvičení 7. díl

Myslím, že po minulém příspěvku je všem jasné, co za úsilí musíme vyvinout, abychom psali bez chyb a když nám něco z našich mozkových PUZZLE vypadne, je to hned vidět. Něco můžeme KOMPENZOVAT silnějšími funkcemi, ale když nám chybí hodně dílků, obrázek se nepodaří úspěšně složit.
A proto buďme trpěliví, když se naše děti něco učí a není to hned bez chyb. Teď už víte, proč to dá tolik práce. Ale pozor! Mozek dětí se to musí soustavným tréninkem učit a Percepčně motorická nápravná cvičení umí dílčí mozkové funkce pěkně “čapnout” a nepustit, dokud se nezlepší. Postupně nacházíme poztrácené puzzle, aby byla skládačka zase pěkně celistvá.

Jaké dílky chybí, zjišťuji při vstupním testu hravými cvičeními. Rodič je při testu vždy přítomen a vidí, co jeho milovanému dítku jde skvěle a co je třeba trénovat. Nepotřebujeme nutně diagnózu vývojových (specifických) poruch učení a chování, stačí test dílčích funkcí.
Největší výhoda? Cvičení je tak jednoduché, že je denně s dítětem zvládne trénovat RODIČ. Je to levnější, než když dítě několikrát týdně někam dochází. Ale na druhou stranu to není zadarmo, a to je motivace pro rodiče, aby cvičení dotáhli do konce.
Ano, někdy to stojí velké nervy motivovat vzpouzejícího potomka, ale když to rodiče ustojí, upravuje se vztah i mezi nimi a dítětem, které začíná uznávat autority a naučí se 10 minut “MUSET”, tedy dělat něco trochu obyčejného, ale s postupně vzrůstající náročností a požadavkem kvality. A to do začátku mnohdy stačí.
A našich deset minut musí být pěkně denně po tři měsíce, v podobný čas a ještě se nesmí cvičení kouskovat. Tedy: Najíst, napít, vysmrkat, vyčůrat a jde se CVIČIT.
Naši rodiče jsou naprosto úžasní, zvládají to pro svoje a svými dětmi každý den. Někdy i více cvičení po sobě. Trénují v lese, na letišti, na dovolené na druhém konci světa, v parku, ve vlaku. Jde to všude!

Rubriky
Aktuality

Percepčně motorická nápravná cvičení 6. díl

Napadlo vás někdy, co všechno musíme v MOZKU ZAPOJIT, jestliže máme napsat diktát bez jediné chybičky?
Na psaní diktátu musí být dítě motoricky připraveno. HRUBÁ MOTORIKA zajišťuje správný sed, dostatečné uvolnění a odpovídající nastavení ruky od ramene po zápěstí. Třešničkou na dortu je vytrénovaná JEMNÁ MOTORIKA do výhodného úchopu tužky. Pokud již tady není něco v pořádku, oslabené ovládání těla odčerpává energii, kterou je třeba věnovat ostatním složkám zapojeným při psaní diktátu.

A co dál? Žáček musí vnímat pedagoga a ”odfiltrovat” ostatní zvuky (polohlasné diktování písmenek Pepíka i vrzání Vašíkovy židle). Pomáhá nám v tom dobré SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ. Potom větu, která je diktována, krátce podrží ve SLUCHOVÉ PAMĚTI a rozdělí ji na jednotlivá slova, slova na hlásky (SLUCHOVÁ ANALÝZA) a rozliší od sebe podobně znějící hlásky (SLUCHOVÁ DIFERENCIACE).
Už se nám povedlo vnímat diktovanou větu a teď hurá ji převést do správné obrazové podoby. Písmena si musíme dobře pamatovat (ZRAKOVÁ PAMĚŤ) a ještě si jsou některá tak strašně podobná (ZRAKOVÁ DIFERENCIACE A PROSTOROVÁ ORIENTACE).
No a samozřejmě musíme dobře přiřadit sluchové vjemy k těm zrakovým (INTERMODALITA). A když k tomu máme ještě netrénovaný jazýček (těžší VADY ŘEČI nejsou dnes výjimkou ani ve 3.třídě), opakujeme si sami pro sebe slova pěkně nepřesně.
A už písmena sázíme v přesném pořadí a ve správné podobě na papír (SERIALITA A PROSTOROVÁ ORIENTACE). Při samotném psaní musíme zvládnout propojit motoriku ruky s obrazem písmen (VIZUOMOTORICKÁ KOORDINACE).
Míříme do finále! Každý jazyk má spoustu pravidel, která si musíme dobře zapamatovat, vztahy ve větě rychle vyhodnotit a svižně aplikovat, když už paní učitelka diktuje zase další a další větu (SERIALITA A INTERMODALITA).
A v neposlední řadě nám pomáhá dobře vytrénovaná KONCENTRACE POZORNOSTI. A podstatnou složkou úspěchu je i MOTIVACE, tedy ochota se tím vším vůbec zabývat. Spoustě dětí s poruchami učení je srdečně jedno, jaká jsou pravidla pravopisu a proč se je mají učit. Více na na webináři pro pedagogy ZŠ NEUROVÝVOJOVÉ SOUVISLOSTI V PROCESU UČENÍ.