Rubriky
Aktuality

SPOLUPRACUJME A HLÍDEJME TO PODSTATNÉ!

Speciálně pedagogická a rodinná poradna Pohodová rodina

navazuje spolupráci s PPP, SPC, MŠ, ZŠ i s rodiči, aby se pomoci dostalo dětem včas a ony se mohly rozvíjet maximálně přirozeně.

PROČ TO DĚLÁME? Vývojových (specifických) poruch učení a chování přibývá, a kdyby se podařila spolupráce státních poraden s těmi soukromými, k rodičům by se osvěta dostala dříve. Uvědomujeme si, že státní poradny jsou velmi zahlcené a nápravy a poradenství mohou stíhat jen okrajově. MŠ a ZŠ potřebují více informací, jak pracovat s rodinou, kde je dítě s SPUCH. Za léta individuálních náprav máme osvědčené postupy, které fungují doma i v kolektivu. Přístupy se díky komplexnosti netříští a děti se velmi rychle zlepšují. Doplňme individuální přístup a kompenzaci o efektivní trénink na neurovývojovém podkladě.

PRO RODIČE NABÍZÍME: srozumitelné a praktické webináře a semináře

  • prevence od kojence po předškoláka jak konkrétně rozvíjet děti a předcházet závažným problémům (řeč a rozvoj slovní zásoby, soustředění, pracovní návyky, grafomotorika atd.)
  • webináře a semináře pro rodiče školáků – přístup, který je při specifických poruchách učení a chování posune k samostatnosti (pro 1. i 2.stupeň ZŠ)
  • cílené nápravy vývojových i specifických poruch učení (individuální)

JAK MŮŽE POMOCI PPP, SPC, MŠ, ZŠ? Předejte prosím informace rodičům, že EXISTUJE cesta, jak dětem pomoci. Mnoho rodičů chce s dětmi pracovat, jen neví jak (prosíme o doporučení, vyvěšení či zaslání letáků). Hledejte v okolí či vytvořme novou síť přímých náprav, terapií a poradenství.

DOSTUPNOST: Symbolická cena webinářů; návody jsou pro začátek a u lehčích forem postačující (rodiče mohou děti ihned přirozeně stimulovat, než se dostanou k cíleným nápravám od speciálních pedagogů a psychologů). Možnost zpřístupnit všem rodičům přednášky díky financím ze šablon, MAP atd. 

PRO PEDAGOGY MŠ/ZŠ NABÍZÍME: OBLÍBENÉ praktické webináře a semináře

  • Stimulace přirozeného rozvoje dětí v MŠ s plakátem (akreditováno MŠMT)

rozvoj a prevence od speciálního pedagoga

  • Logopedická prevence v praxi MŠ
  • Neurovývojové souvislosti v procesu učení (akreditováno MŠMT)

základ pro pedagogy ZŠ i asistenty pedagoga, mění pohled a přístup k žákům s SPUCH, přehled dostupných a účinných nápravných metod

Zaujal Vás náš projekt?

Prosím, neváhejte nás oslovit. Těšíme se na spolupráci a Vaše nápady.