Vzdělávání pro pedagogy

Pro učitele i pro ostatní pedagogické pracovníky pořádáme odborné semináře

Program LOGOPEDICKÉ PREVENCE
aktivity na každý den v MŠ

WORKSHOP

Přijďte si pro netradiční, ale velmi praktické pojetí logopedické prevence. Propojíme rozvíjející aktivity s vašimi již běžnými činnostmi denního programu v MŠ – od rozcvičky až po polední klid. Nemusíte toho dělat více, jen trochu jinak – promyšleně a efektivně.

Umění komunikace a podpory dětí v praxi MŠ 

WORKSHOP

Přijďte si pro naše dlouholeté zkušenosti, jak být spolu a ne proti sobě! Umění komunikace jako funkční nástroj pro rozvoj dětí – nejen s vývojovými poruchami učení a chování

Program speciálně pedagogické prevence- stimulace přirozeného rozvoje dětí v praxi MŠ
Osvojte si přístup, který TRÉNUJE, POMÁHÁ i PROPOJUJE rodinu a školku! SPOLUPRACUJME a hlídejme to podstatné!

SEMINÁŘ S WORKSHOPEM 8 hodin

Jaké jsou hybné síly učení, k čemu slouží a proč jsou u každého jiné? Osvojte si praktické postupy, jak cíleně přistupovat a rozvíjet děti s vývojovými vadami (vývojová dysfázie, ADHD, dyspraxie) i jak na děti nesoustředěné, s nezralou grafomotorikou a pracovními návyky.

Workshop pro asistenty pedagoga

Neurovývojové souvislosti v procesu učení

Jak pracovat s dětmi, aby se rozvíjely a byly samostatné v MŠ / ZŠ

SEMINÁŘ / WEBINÁŘ

Jak pomoci dětem s vývojovými poruchami a specifickými poruchami učení a chování, aby a byly ve školce i škole brzy samostatné? Osvojte si praktické postupy, jak přistupovat k těmto dětem a pomoci jim s přirozeným rozvojem, překonáváním problémů až k samostatnosti.

Grafomotorika a vizuomotorika v praxi ZŠ
seminář s workshopem pro sborovnu

Jak pracovat s dětmi z nultých ročníků až po druhou třídu, aby pro ně psaní nebylo strašákem.

Stimulace přirozeného rozvoje dětí v MŠ – speciálně pedagogická prevence
Osvojte si přístup, který TRÉNUJE, POMÁHÁ i PROPOJUJE rodinu a školku! SPOLUPRACUJME a hlídejme to podstatné!

SEMINÁŘ / WEBINÁŘ

Jaké jsou hybné síly učení, k čemu slouží a proč jsou u každého jiné? Jak přistupovat a rozvíjet děti s vývojovými vadami (vývojová dysfázie, ADHD, dyspraxie) i jak na děti nesoustředěné,  s nezralou grafomotorikou a pracovními návyky.

Neurovývojové souvislosti v procesu učení
Jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení a chování na ZŠ

SEMINÁŘ / WEBINÁŘ

Víte, co všechno potřebujeme k efektivnímu učení?  Osvojte si jaké zákonitosti ovlivňují naše vnímání, soustředění a chování, psaní, čtení a matematické funkce. Získejte cenné dovednosti, jak pomoci dětem se  specifickými poruchami učení a chování, aby rozvinuly svůj osobní  potenciál na maximum.

KURZ efektivní spolupráce a komunikace s rodiči
pro ředitele/ky a vedoucí učitele/ky z MŠ

Vědět a umět PŘEDAT je rozdíl…

Poctivě s dětmi pracujete, ale máte pocit, že rodiče vás nepovažují za pedagogické odborníky, neslyší vás a včas neřeší vývojové problémy? Přijďte si pro praktické dovednosti od speciálních pedagogů, kteří denně pracují s rodiči nejen dětí s vývojovými poruchami a naučte se JAK, CO A KDY nejlépe předat. 

Program pro přirozený rozvoj grafomotoriky u dětí v praxi MŠ
JAK PRACOVAT S DĚTMI S NEDOSTATEČNĚ ROZVINUTOU GRAFOMOTORIKOU   

SEMINÁŘ S WORKSHOPEM

6 hodin

Jak přirozeně a efektivně rozvíjet grafomotoriku v rámci denního programu MŠ na základě neurovývojového principu učení, aneb jen vyvodit správný úchop nestačí.

Logopedická prevence v praxi MŠ

SEMINÁŘ / WEBINÁŘ

Co všechno zapojujeme při řeči? Dozvíte se, jaké zákonitosti ovlivňují zdravý vývoj řeči dítěte. Poznáte typy činností na rozvoj řečových dovedností a získáte praktické informace jak aplikovat získané vědomosti v praxi MŠ.