Semináře pro učitele

Pro učitele i pro ostatní pedagogické pracovníky pořádáme odborné semináře

Grafomotorika v praxi MŠ

SEMINÁŘ

Vyzkoušejte si sami na sobě, co všechno potřebujeme k efektivnímu psaní a kreslení. Dozvíte se,  jaké zákonitosti ovlivňují naše učení a grafomotoriku a odnesete si praktické tipy jak aplikovat získané vědomosti v denní praxi MŠ.

Komplexní speciálně pedagogická prevence v praxi MŠ

SEMINÁŘ

Vyzkoušejte si, co všechno zapojujeme při pohybu, soustředění, řeči a kreslení. Dozvíte se, jaké zákonitosti ovlivňují naše učení a grafomotoriku. Odnete si tipy jak pomoci správnému vývoji řeči u dětí a získáte praktické informace jak aplikovat získané vědomosti v denní praxi MŠ. Naučíte se aplikovat pět principů správného rozvoje u dětí.

Speciálně pedagogická intervence v praxi MŠ

WEBINÁŘ / SEMINÁŘ

Jaké jsou hybné síly učení, k čemu slouží a proč jsou u každého jiné? Dozvíte se jaké principy uplatňovat, aby rozvoj vrozených nastavení byl účinný a jak pomáhat tam, kde jsou vrozená oslabení. Naučíte se aplikovat pět principů správného rozvoje u dětí.

Neurovývojové souvislosti v procesu učení a jejich vliv na vznik SPU a jejich náprava u dětí v ZŠ

WEBINÁŘ / SEMINÁŘ

Víte, co všechno potřebujeme k efektivnímu učení? Jaké zákonitosti ovlivňují naše vnímání, soustředění a chování, psaní, čtení a matematické funkce? Poznáte možnosti účinných náprav a získáte praktické tipy.

Logopedická prevence v praxi MŠ

WEBINÁŘ / SEMINÁŘ

Co všechno zapojujeme při řeči? Dozvíte se, jaké zákonitosti ovlivňují zdravý vývoj řeči dítěte. Poznáte typy činností na rozvoj řečových dovedností a získáte pro praktické informace jak aplikovat získané vědomosti v praxi MŠ.