Logopedická prevence v praxi MŠ

Obsah semináře/webináře:

 • Komunikace dítěte v MŠ – komunikace jako zásadní životní dovednost, jevy ovlivňující vývoj a úroveň komunikačních schopností u dětí.
 • Dítě s narušenou komunikační schopností v MŠ – přehled nejčastěji se vyskytujících forem narušené komunikační schopnosti, pedagogické přístupy k dětem s NKS ve školní praxi.
 • Řeč a komunikace – funkce zapojené při rozvoji správné výslovnosti a efektivní komunikace.
 • Rozvoj řečových dovedností u dětí – praktické návody na aktivity podporující rozvoj řeči a komunikace; tipy, jak jednoduše zapojit zábavné aktivity z logopedické prevence do denního programu MŠ.
 • Složky a zásady logopedické prevence – běžně dostupné pomůcky a jejich využití v rámci logopedické prevence v MŠ.
 • Školní zralost z pohledu logopedie – jednotlivé dovednosti potřebné k dosažení školní zralosti v oblasti řeči a komunikace.
 • Videa – ukázky konkrétních činností zaměřených na rozvoj konkrétních řečových dovedností.
 • Jak komunikovat s rodiči pro dosažení spolupráce v oblasti rozvoje komunikačních schopností u dětí.
 • Diskuze a dotazy
 • Lektorka Bc. Dita Šimáčková, DiS., logopedický preventista
 • Délka 4 hodiny
 • Cena webináře 1.280 Kč
 • Cena semináře 1.400 Kč/osoba/min.10 osob, místo konání Praha 9
 • Možnost objednání semináře pro sborovnu, termín dle dohody

Přihlaste se na seminář/webinář

Datum narození je nutný k vystavení certifikátu.
Potřebujete vystavit doklad na MŠ/firmu? Napište mi prosím její IČ.