O nás

Jsme tým zkušených odborníků s mnohaletou praxí, který je připraven Vám pomoci s jakýmkoliv problémem v oblasti rodičovství, správného rozvoje dětí, prevence nebo náprav poruch učení, chování a řeči.

Mgr. Marina Šimanová

Mgr. Marina Šimanová

speciální pedagog

Speciální pedagogika mě provází vlastně už od dětství, kdy jsem se učila se svým bratrem, který byl dyslektik. Už tehdy jsem chtěla dětem pomáhat, ale až po studiích i při rozvoji vlastních synů jsem si vyzkoušela, jak nejúčinněji aplikovat získané vědomosti a pochopit každého rodiče.

Mgr. Berta Burkoňová

speciální pedagog

První pedagogické zkušenosti jsem začala sbírat již na gymnáziu jako vedoucí oddílu Světlušek i jako táborová vedoucí. Pro obojí jsem vždy potřebovala značnou dávku kreativity, o kterou se ve své speciálně pedagogické praxi opírám dodnes. Každé dítě je originál, má jiné slabé a silné stránky, větší nebo menší chuť spolupracovat.

Mgr. Olga Andreatta

speciální pedagog

První pedagogické zkušenosti jsem začala sbírat při pobytu v Anglii, kde jsem se dva roky starala o dvě dívky v předškolním věku. Po studiu speciální pedagogiky jsem pracovala v mateřské škole, kde jsem vedla kroužek logopedické prevence a stimulační program Maxík pro předškoláky. Největším učitelem v přístupu k dětem s vývojovými obtížemi mi byl a je můj syn s vývojovou dysfázií, kterou provází i specifické poruchy učení. Díky stimulačnímu programu Maxík a Elkonin měl mnohem jednodušší start v první třídě.

Mgr. Světlana Kosheleva

Psychoterapeutka, klinická nutriční terapeutka

Od mladí nacházím smysl v možnosti pomáhat lidem kolem sebe. V Čechách žiji již 25 let a hovořím výborně česky. Mé dlouholeté pracovní zkušenosti ze zdravotnictví a také osobní zkušenost maminky dvou dětí mě přivedly k myšlence, že je potřeba podporovat každého člena rodiny, který se potýká s problémem, na který sám nestačí. Je důležité mít možnost mluvit o budoucnosti, možnostech, záměrech, snech a společně hledat řešení, která nakonec nemusí být složitá.