Mgr. Marina Šimanová

Speciální pedagog

Speciální pedagogika mě provází vlastně už od dětství, kdy jsem se učila se svým bratrem, který byl dyslektik. Už tehdy jsem chtěla dětem pomáhat, ale až po studiích i při rozvoji vlastních synů jsem si vyzkoušela, jak nejúčinněji aplikovat získané vědomosti a pochopit každého rodiče.

Z mé zkušenosti každý rodič dělá pro své děti maxim toho, co zná a umí. Speciální pedagogika pomáhá velmi účinně tam, kde to nejde samo a snadno a její největší benefit vnímám v její komplexnosti, protože vnímání a učení provází v mnoha oblastech života.

Individuálním nápravám specifických poruch učení a chování se věnuji již deset let. Za tu dobu jsem poznala, že mnohé problémy by nemusely vzniknout, kdyby rodiče měli včas dostatečné množství kvalitních informací o přirozeném rozvoji svých dětí.

Proto na našich seminářích předávám své zkušenosti rodičům i pedagogům. K nám do poradny Pohodová rodina míří děti od dvou let do 18 let. Důležitá je pro mě dobrá spolupráce s rodiči, kteří cvičení s dětmi denně provádí.

Nejčastěji využívám Percepčně-motorická nápravná cvičení, která jsou díky neurovývojovému principu velmi účinná. Diagnóza dítěte je pro mě jen odrazovým můstkem k systematické práci, která přináší významná zlepšení.

Společně s rodiči a pedagogy míříme k cíli, kde je spokojené a samostatné dítě, které při učení bez větších problémů dosahuje svého osobního maxima.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika, diplomová práce zde
 • Vyšší odborná škola sociálně právní, obor sociální pedagogika

Akreditované kurzy

 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – Mgr. Pavla Bubeníčková. PhDr. Milena Bučková
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík – Mgr.Pavla Bubeníčková
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku – Mgr. Jiřina Bednářová
 • Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku – Mgr. Jiřina Bednářová
 • Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků – PaedDr. Yveta Heyrovská
 • KUPREV, KUMOT, KUPOZ – PhDr. Pavla Kuncová
 • Co může škola udělat pro mimořádně nadaného žáka?
 • – Eva Vondráková
 • Senzomotorická cvičení – Mgr. Mileta Hřebíková (2006, 2014)
 • IPS – Školní intervenční program: „Hodnocení neuromotorické zralosti jako základu pro učení“
 • „ADHD jako osobní a společenská výzva“ – mezinárodní konference
 • Nefarmakologické intervence u ADHD v praxi (USA) – KBT pro práci s ADHD dospělými
 • Systemický přístup ve vzdělávání
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Jak naučit žáky myslet a učit se – seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof.R.Feursteina
 • DNS kongres – Medicína pohybového systému ve sportu
 • Kurz neuropsychoterapie (ČAP)

Praxe

 • Projekt Centrum péče pro žáky se SVP – Praha 8
 • Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 8
 • DYS centrum Praha 7
 • ZŠ Masarykova škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy
 • Praxe a diplomová práce u Mgr. Pavly Bubeníčkové
 • Reedukace problémových žáků 2. stupně ZŠ na Praze 8
 • Mateřská škola M Montessori
 • Dětský domov Praha 9 – Klánovice
 • Fond ohrožených dětí – Klokánek
 • Účast na projektu Rozum a cit pro školy
 • Odborný konzultant pro rovné příležitosti na ZŠ, MAP II pro Brandýsko