Mgr. Světlana Kosheleva

Psychoterapeutka, klinická nutriční terapeutka

Od mladí nacházím smysl v možnosti pomáhat lidem kolem sebe. V Čechách žiji již 25 let a hovořím výborně česky. Mé dlouholeté pracovní zkušenosti ze zdravotnictví a také osobní zkušenost maminky dvou dětí mě přivedly k myšlence, že je potřeba podporovat každého člena rodiny, který se potýká s problémem, na který sám nestačí. Je důležité mít možnost mluvit o budoucnosti, možnostech, záměrech, snech a společně hledat řešení, která nakonec nemusí být složitá.

Jsem frekventantka psychoterapeutického výcviku Terapie v postmoderně. Koncept této psychoterapie přesahuje rámec jedné psychoterapeutické školy a inspiraci čerpá ze systemického a narativního přístupu. Je orientovaný na řešení  a je založen na specifickém smýšlení o lidech a jejich trápení. Využívám metody krátkodobé terapie, která se zaměřuje hlavně na aktivní řešení problémů (SFBT) a narativní terapii. Pravidelně docházím na supervize. Jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii. 

Nabízím bezpečný prostor pro spolupráci na tom, co rodiče a jejich dospívající aktuálně tíží, aby všichni zúčastnění mohli žít spokojenější život

Během sezení se věnujeme tomu, co si přejete mít ve svém životě, co už máte k dispozici, s cílem, abyste byli sami schopni pokračovat v životě bez terapie. Terapie nemusí být dlouhá, aby byla užitečná.

Vzdělání

Gaudia Institut s.r.o., Psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně

Univerzita Karlova v Praze – nutriční terapie

Státní Irkutská Lékařská Univerzita – obor pediatrie

Akreditované kurzy

Krizová intervence, jak hovořit s člověkem v krizi

Narativní práce s důsledky traumatu

Školení lektorů v kognitivně behaviorálním přístupu terapie obezity

Výcvik v motivačních rozhovorech

Praxe

Individuální psychoterapeutické poradenství – soukromá praxe

Klinický nutriční terapeut VFN v Praze – klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu