Program speciálně pedagogické prevence – stimulace přirozeného rozvoje dětí v praxi MŠ

NOVINKA pro mateřské školy: PLAKÁT formátu A2 “SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PREVENCE V MŠ” . Díky včasným informacím společně pomůžeme rodinám k efektivní prevenci vývojových poruch učení.

Seminář
 • Neurovývojový kontext učení – evoluční, biologický a kulturní
 • Zákonitosti učení a vývojová stimulace mozku okolím – videa a komentář
 • Specifika dětí s vývojovými poruchami nebo ohroženými školním neúspěchem –  nejčastější diagnózy, videa a komentář
 • Zapojení dílčích funkcí při učení – zážitkové učení
 • Dílčí funkce a jejich charakteristika – percepce, jemná a hrubá motorika, kognitivní funkce, propojení funkcí, jak zacházet s motivací

Workshop

JAK ROZVÍJET HRUBOU A JEMNOU MOTORIKU

 • základy senzomotorických cvičení, hmat, úchop, cílený rozvoj, konkrétní návody a aplikace do praxe MŠ

JAK ROZVÍJET GRAFOMOTORIKU V RÁMCI MŠ

 • Lateralita a specifika zkřížené laterality vzhledem ke grafomotorickým potížím
 • Vývoj kresby – vývoj kresby dle věku dítěte a posloupnosti prvků
 • Edukace správného úchopu a tahu
 • Nápravné postupy u dětí s obtížemi v grafomotorice – využití pomůcek a dostupných grafomotorických listů v ČR, možnosti aplikace v rámci MŠ

JAK ROZVÍJET DALŠÍ DÍLČÍ FUNKCE V MŠ

 • zrakové, sluchové a prostorové vnímání, koordinace, propojení funkcí

JAK PRACOVAT S DĚTI S DIAGNÓZOU VÝVOJOVÝCH PORUCH V RÁMCI MŠ

 • Kazuistiky dětí s vývojovými poruchami učení a chování – sdílení různých možností a přístupů
 • Pět principů správného rozvoje dětí – učíme se postupovat podle struktury a motivovat děti k učení
 • Interdisciplinární spolupráce – zúčastněný odborný tým a dostupné nápravné metody v ČR (Percepčně motorická nápravná cvičení)
 • Jak pracovat s rodiči, kteří mají dítě s vývojovou poruchou – rozhovor, dílčí vedení k nápravě
 • Diskuze a dotazy
 • Lektorka Mgr. Marina Šimanová
 • Délka 6 hodin + možnost následného supervizního setkání 2 hodiny
 • Cena 1.600 /osoba/min.10 osob, místo konání Praha 9
 • Možnost objednání semináře pro sborovnu, termín dle dohody
 • Cena plakátu A2 195 Kč

Registrujte se na seminář

Datum narození je nutný k vystavení certifikátu.
Potřebujete vystavit doklad na MŠ/ZŠ/firmu? Napište mi prosím její IČ.