Program pro přirozený rozvoj grafomotoriky u dětí v praxi MŠ

Komplexní přístup podporující rozvoj grafomotoriky při běžných aktivitách MŠ

ZÁKLADY PŘÍSTUPŮ A CVIČENÍ ROZVÍJEJÍCÍCH FUNKCE PODÍLEJÍCÍ SE NA GRAFOMOTORICE 

 • Hrubá motorika, jemná motorika, motivace ke kreslení, základy senzomotorických a koordinačních cvičení, hmatu, úchopu 
 • Konkrétní návody a aplikace do praxe MŠ

JAK ROZVÍJET GRAFOMOTORIKU V RÁMCI MŠ

 • Lateralita a specifika zkřížené laterality vzhledem ke grafomotorickým potížím
 • Vývoj kresby – vývoj kresby dle věku dítěte a posloupnosti prvků
 • Edukace správného úchopu a tahu – workshop
 • Specifika dětí s nedostatečně rozvinutou grafomotorikou vzhledem k věku a její vliv na budoucí školní neúspěch
 • Nápravné postupy u dětí s obtížemi v grafomotorice – využití pomůcek a dostupných grafomotorických listů v ČR, možnosti aplikace v rámci MŠ – workshop
 • Jak účinně zapojit rodiče do vyvození správného držení a tahu tužky 
 • Diskuze a dotazy
 • Lektorka Mgr. Marina Šimanová
 • Délka 6 hodin + možnost následného supervizního setkání 2 hodiny
 • Cena 1.600 /osoba/min.10 osob, místo konání Praha 9
 • Možnost objednání semináře pro sborovnu, termín dle dohody

Registrujte se na seminář

Datum narození je nutný k vystavení certifikátu.
Potřebujete vystavit doklad na MŠ/firmu? Napište mi prosím její IČ.