Grafomotorika a vizuomotorika v praxi ZŠ

seminář s workshopem pro sborovnu

Jak pracovat s dětmi z nultých ročníků až po druhou třídu, aby pro ně psaní nebylo strašákem.

Obsah semináře:

 • Neurovývojový kontext učení – evoluční, biologický a kulturní.
 • Lateralita a specifika zkřížené laterality vzhledem ke grafomotorickým potížím.
 • Specifika dětí s nedostatečně rozvinutou grafomotorikou vzhledem k věku a její vliv na školní neúspěch.

Obsah workshopu:

 • Edukace správného úchopu a tahu.
 • Rozvoj dětí s obtížemi v grafomotorice a vizuomotorice v rámci ZŠ.
 • Dílčí mozkové funkce a jejich vliv na poruchy učení.
 • Jak efektivně zapojit dílčí funkce při rozvoji psaní i aplikaci pravidel pravopisu.
 • Jak zapojit rodiče.

 • Lektorka Mgr. Marina Šimanová
 • Délka 3 hodin + možnost následného supervizního setkání 2 hodiny
 • Cena 1.300 /osoba/min.10 osob
 • Objednání pro sborovnu, termín dle dohody

V případě zájmu nás kontaktujte na email: seminare@pohodovarodina.cz