VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ

  • 3 až 6 cyklů po 2 až třech týdnech
  • Cena za cyklus 2 000 Kč
  • 1 cyklus = natáčení v rodině – příprava videonahrávek – zpětnovazební rozhovor nad vybranými nahrávkami

Metoda videotrénink interakcí (VTI) je krátkodobá intenzivní forma pomoci v domácím prostředí rodiny, tedy přímo tam, kde problém vzniká. Je určena rodinám, které mají obtíže při výchově a vedení svých dětí.

Při své práci využívá terapeut videozáznamů běžných situací, které natočil v rodině (společná hra, jídlo, tišení a ukládání k spánku, příprava do školy, běžný kontakt s dítětem, rozhovor s dítětem apod.). Terapeut poté provede analýzu nahrávky, tzn. vybere v ní momenty, kdy se komunikace s dítětem daří, nebo takové momenty, které jsou z hlediska potřeb rodiče významné. A právě o těchto momentech spolu terapeut a rodiče hovoří při zpětnovazebném rozhovoru nad nahrávkami.