Rozvoj jazykových schopností podle D.B. ELKONINA

Oblíbená metodika psychologa Elkonina je vystavěna na stimulaci fonematického uvědomování. Jeho oslabení a nedostatečný rozvoj je jednou z příčin vývojových poruch čtení a psaní.

Princip cvičení

Cvičení jsou určena pro předškoláky, děti s odkladem školní docházky a začínající čtenáře. S dětmi pracuje jednou týdně speciální pedagog. Setkání jsou po dobu školního roku (cca 33 lekcí). Dítě se postupně naučí slyšet hlásky ve slovech. Vše je zpracované  přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.

Program podporuje a rozvíjí

  • Metoda rozvíjí jazykové schopnosti, zejména sluchové vnímání.
  • Program je rozdělen do několika témat – rýmy a  rytmizace; slabiková struktura; hlásková struktura slov; samohlásky; písmena. 
  • Postupujeme od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Například až ve chvíli, kdy děti pochopí, že slovo pes má tři hlásky p-e-s, se naučí, že slovo pes můžeme označit pomocí písmen P-E-S. 

Výsledky cvičení

  • Děti pochopí principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná pravidla, dokáží přečíst každé slovo. 
  • Přemosťujeme vývoj mluvené řeči směrem ke čtení i psaní a posilujeme porozumění slovům. 
  • Metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí. 
  • Osvojování čtenářských dovedností je tak pro děti jednodušší