Logopedická prevence

  • Logopedická prevence je zaměřená na nápravu a prevenci problémů v řečovém projevu u dětí. Lekce jsou vedeny hravou formou, aktivity jsou šité na míru a individuálně přizpůsobené konkrétnímu dítěti. V rámci logopedické prevence můžeme zařadit aktivity zaměřené spolu s řečí i na další dovednosti u dětí, které ale úzce souvisí se zdravým rozvojem řeči.
  • Cvičení a aktivity zaměřené na nápravu vadně vyslovovaných hlásek, rozvoj slovní zásoby, zlepšení mluvní obratnosti a celkově na veškeré řečové roviny se v těchto lekcích propojují s aktivitami zaměřenými na grafomotoriku, zrakovou a sluchovou diferenciaci, správný postoj a sed u dětí.