Logopedická prevence

Rozvoj řečových dovedností s podporou neurovývojových principů

  • Logopedická prevence je zaměřena na nápravu a prevenci problémů v řečovém projevu u dětí. Lekce jsou vedeny hravou formou, aktivity jsou aplikovány na míru a individuálně přizpůsobené konkrétnímu dítěti. 
  • Při kombinaci rozvoje řeči se základními neurovývojovými principy dochází k efektivnějšímu a komplexnějšímu působení na jednotlivé mozkové dílčí funkce, včetně řečových dovedností, a je tak maximálně stimulován celkový rozvoj dítěte – soustředění, obratnost, ovládání těla, pracovní návyk, sluchové vnímání i diferenciace, grafomotorika. 
  • Součástí logopedické intervence je rozvoj motoriky mluvidel a její připravenost k realizaci jemných pohybů při výslovnosti jednotlivých hlásek, aby nedocházelo k vadné výslovnosti hlásek. Péče je věnována i slovní zásobě, rozvoji všech řečových rovin, zlepšení mluvní obratnosti