Platební podmínky individuálních konzultací

Objednávání služeb

Objednat se lze telefonicky, formou sms, e-mailem nebo osobně. Objednání služeb je ZÁVAZNÉ.

Platba

Testy, kontroly, konzultace i zprávy se platí v hotovosti nebo QR kódem. Před první kontrolou je vybírána ZÁLOHA v ceně konzultace na jedno sezení předem pro případ, že by se klient nedostavil. Záloha je na konci poskytování služeb vrácena nebo použita na zaplacení poslední kontroly.

Omluva a storno podmínky objednaných služeb

1. Omlouvat se z domluvených sezení nebo měnit termín je možné nejlépe s týdenním předstihem.

2. Za zrušení vstupního testu 24 hodin před jeho konáním je účtován storno poplatek 1350 Kč

3. Pokud se klient omluví až 24 hodin před konáním konzultace, je mu účtován storno poplatek 50% ze zálohy za objednané služby.

4. Pokud se klient omluví v den domluvené konzultace nebo se bez omluvy nedostaví, storno poplatek je 100 % ze zálohy. Novou je třeba zaplatit před konáním další konzultace.

5. O vrácení záloh, při dodržení podmínek omluvy, žádá klient.

Ochrana osobních údajů a platební podmínky