Rozvoj grafomotoriky

Cvičení jsou určena pro předškoláky a mladší školní děti jako prevence a náprava problémů při poruchách psaní. Děti s grafomotorickými problémy nerady malují, tlačí na tužku, mají neupravené písmo, bolí je ruka při psaní a píší pomalu.

Diagnostika

Při úvodním sezení, kterého se účastní dítě spolu s rodičem, je zjištěna úroveň hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a lateralita dítěte. Diagnostické úkoly jsou ve formě krátkých a hravých cvičení, výkon dítěte není podmíněn úspěchem.

Princip cvičení

  • Děti si během cvičení (12-15týdnů) zafixují správné návyky pro psaní.
  • Děti s rodiči cvičí každý den. Nejprve se věnují rozvoji hrubé motoriky (správný stoj, sed, uvolnění ramene, lokte i zápěstí) a pak stimulaci jemné motoriky (obratnost prstů). Dále jsou procvičovány grafomotorické prvky – čáry, kruh, smyčky apod.
  • Při nácviku grafomotoriky k dětem přistupuji individuálně, podle úrovně jejich dovedností. Úkoly jsou krátké a hravé, rodiče je s dětmi bez problémů zvládnou.
  • Výsledkem jsou děti připravené na školní povinnosti, které nebudou mít horší výsledky jen proto, že je bolí ruka a nestíhají psát diktáty a písemné práce.

Cvičení podporuje a rozvíjí

  • Správné držení těla a správný sed
  • Uvolnění ruky a adekvátní tlak na podložku
  • Správný úchop psacího náčiní a postavení ruky při kreslení a psaní
  • Rozvoj jemné motoriky a hmatu
  • Stimulaci pozornosti a nácvik pracovních stereotypů