Senzomotorická cvičení

Program vytvořený Mgr. Miletou Hřebíkovou – fyzioterapeut. Individuálně aplikovaná cvičení jsou vhodná pro děti od čtyř let s poruchami pozornosti (ADHD, ADD), neobratné a nešikovné (dyspraxie), děti s Aspergerovým syndromem, s opožděným motorickým vývojem (prošly Vojtovou metodou, nelezly), s vadným držením těla, problémy s grafomotorikou, s řečovými vadami (navštěvují logopeda), dysfázií (vývojová nemluvnost).

Diagnostika

Při celkovém speciálně-pedagogickém vyšetření je část věnována motorickým funkcím – držení těla, typu dýchání, chůzi, stabilitě, koordinaci, vnímání vlastního těla. Některé svaly mají tendenci ochabovat a jiné se naopak zkracují, pokud dítě v tomto pohybovém stereotypu zůstává, problém se prohlubuje. Na koordinaci a stabilitu tyto děti vydávají spoustu energie. Pak jsou samozřejmě dříve unavené a nedokáží se soustředit. Senzomotorická cvičení kombinuji s Dornovou metodou (šetrná manuální terapie páteře a kloubů, která napravuje celkovou statiku těla), která přináší rychlejší a účinnější efekt při nápravě vadného držení těla a stability.

Princip cvičení

Senzomotorická cvičení cvičí rodič doma s dítětem. Jedná se vždy o několik cviků, která jsou zaměřena na uvolnění zkrácených svalových skupin, posílení ochablých svalů, relaxaci a taktilní stimulaci, stabilizaci, koordinaci, korekci držení těla a zapojení vhodných a efektivních pohybových stereotypů (využití v běžném životě). Při cvičení jsou využívány balanční prvky a míče, děti se tak zábavnou formou naučí ovládat své tělo.

Výsledky cvičení

  • zlepšení stability a koordinace
  • zlepšení koncentrace pozornosti
  • správné držení těla
  • zkrácení reakčního času (např. při plnění úkolů)
  • uvolnění ruky pro grafomotoriku
  • posílení svalů zapojujících se při mluvení
  • uvědomění si vlastního těla a jeho efektivnější ovládání
  • předcházení bolestivosti pohybového aparátu