Rubriky
Aktuality

Percepčně motorická nápravná cvičení 4. díl

„Percepčně – motorická nápravná cvičení“ je původní pojmenování. Jednalo se o název, který se vztahoval k tomu, co děti dělají. V akreditaci MŠMT je použit název “Percepční a motorická oslabení ve školní praxi”. Někteří odborníci tento název dál užívají a vy si podle tohoto názvu můžete cvičení vygooglovat v místě svého bydliště. Ale kdo dnes z laiků ví, co těmi oslabeními vlastně myslíme? 
V Pohodové rodině využíváme starší název, protože pod CVIČENÍM si alespoň někdo něco představí – při cvičeních se trénují dílčí funkce mozku (percepce a kognitivní funkce) i motorika (senzomotorika, koordinace, propriorecepce). Jen nám v rámci trendu “zkracování” vypadla pomlčka. 

Faktem ovšem zůstává, že rodiče jim takto vůbec neříkají. Název nepřebírají ani podle druhu jednotlivých cvičení. Jeden si „zajedou“ a používají klidně půl roku, rok…Tady je má sbírka:
Říkají svým dětem: “Pojď, jdeme cvičit KLÁNOVICE, MARINU, OPIČKU, ZVÍŘÁTKA, ZRCADLO, TÁHLOUŠE, MAXÍKA, LATERALITU, NAHAZOVAT, OBRÁZKY, PERCEPCE, MOZEK, BUBÍNEK, ŤUKÁNÍ, POSILOVNU, TRÉNINK, LOGOPEDII, ŘIDIČÁK. Na něco jsem zapomněla???