Rubriky
Aktuality

Prevence je lepší než náprava aneb společně předcházíme školní neúspěšnosti

Množství dětí, které potřebují speciálně pedagogickou péči, rok od roku vzrůstá. Moderní způsob života přirozený rozvoj našich dětí narušil, proto dnes musíme více přemýšlet, jak děti správně stimulovat, přitom to za nás dříve zajišťoval “běžný způsob života”. 

Spousta dětí v mateřské škole má nevyzrálou hrubou motoriku i grafomotoriku, hůře komunikuje, nezapojuje se do činností, jsou nepozorné a některé i nezvladatelné. Proč čekat, až se díky nevhodnému přístupu genetický předpoklad k vývojové poruše prohloubí? A děti pak budou ve škole neúspěšné…

Z pohledu speciálního pedagoga vnímám komplexní spolupráci jako tu nejúčinnější. Své znalosti předávám pedagogům z mateřským škol formou seminářů a nově i webinářů. Právě oni jsou v nejužším kontaktu s rodiči i jejich dětmi v době, kdy se dítě rozvíjí v mnoha oblastech. 

Plakát na nástěnkách mateřských školek by měl pozornost rodičů obracet na základní a podstatné aspekty rozvoje předškolních dětí. Paní učitelky díky proškolení budou vědět nejen jak s dětmi pracovat v rámci MŠ, ale i jak komunikovat s rodiči, kteří si ještě nedokáží přiznat problematický vývoj svých dětí. Také je dokáží citlivě a ve vhodný čas nasměrovat ke specialistům. 

Spolupracujme spolu – mateřská škola – rodič – speciální pedagog a pomozme tak dětem ohroženým školním neúspěchem.