Rubriky
Blog Lídy D.

Druhy vět

Cvičení Miloška začíná nudit, tak jsme si dnes u opičky dali opakování druhů vět a trochu nám to odlehčilo atmosféru. Vyjmenuj tři věty oznamovací:

Každý den cvičím opičku.

Nebaví mě cvičit opičku.

Cvičím opičku, abych dával pozor.

Tři věty tázací: Proč jsem nedával ve škole pozor?

Proč musím cvičit opičku?

Kdo vymyslel opičku?

Tři věty přací:

Kéž bych nemusel cvičit opičku.

Kéž bych ve škole dával pozor.

Ať už je konečně konec.

Tři věty rozkazovací:

Narovnej záda!

Měj nohy v klidu!

Dívej se, kde jsem!

Jinak musím říct, že se Milošek nejen u cvičení strašně zlepšil! Mnohem míň se mnou diskutuje a přijde mi, že u toho onlinu už líp vydrží a nemusím mu být furt za zadkem (nechci to teda zakřiknout). Příští týden nás už čeká kontrola u Mariny, těšíme se na změnu.A na závěr má věta přací: Kéž by Milošek už šel do školy.