Rubriky
Publikujeme

Spolupracujme a hlídejme to podstatné

Školní poradenství v praxi 4/2021

Mateřská škola – rodina – speciální pedagog
Mgr. MARINA ŠIMANOVÁ, speciální pedagog – etoped Pohodové rodiny

Naše speciálně pedagogická a rodinná poradna Pohodová rodina brzy oslaví deset let své existence. V malém týmu (Mgr. Marina Šimanová, Bc. Dita Šimáčková, DiS. – logopedický preventista, Mgr. Barbora Hrušková – psychoterapeut a supervizor) se nám úspěšně daří napravovat různé typy specifických poruch učení a chování. Diagnóza je pro nás pouze odrazovým můstkem k systematické práci, která děti v učení posouvá kupředu.

Malé speciálně pedagogické poradny doplňují ty státní, které na nápravy mnohdy kvůli diagnostikám nemají čas. Máme zajisté výhodu v motivovaných rodičích, kteří chtějí svým dětem opravdu pomoci. U nás jim poskytneme komplexní přístup při velmi účinných nápravách založených na neurovývojovém principu. Ten je přehledný a jednoduchý, takže jej rodiče pod vedením speciálního pedagoga zvlád-
nou sami, a tak je tato forma terapie cenově dostupná. To, že se nám daří pracovat nejen s dítětem, ale i celou rodinou a často i mateřskou či základní školou, vede k lavinovému efektu změn, z nichž nejvíce těží „naše“ děti, které se stávají spokojené a ve škole zažívají úspěchy.

Co v posledních letech vnímáme jako obrovský problém?
Rodiče dětí s různě těžkými vývojovými poruchami (např. vývojová dysfázie, ADHD) nemají dostatečné informace o tom, jak s nimi pracovat a co nejvíce eliminovat špatný vývoj, třebaže diagnózu dostávají od odborníků velmi brzy.

Dnešní moderní doba a civilizační výdobytky škodí rozvoji dětí obecně, ale u těch s vývojovými vadami ještě významněji. Díky přirozenému prostředí nemusel dříve nikdo nad rozvojem dětí příliš přemýšlet, dnes to již vnímáme jako nezbytnost. Tam, kde je opoždění závažnější, je třeba dítě stimulovat neprodleně a neztrácet tak vzácný čas, kdy by se dítě mělo intenzivně rozvíjet.

Vysvětlit rodičům, jak k těmto dětem správně přistupovat, aby je adekvátně podněcovali, ale nepřetěžovali, je časově náročné. Jedná se o dlouhodobou individuální spolupráci, protože v terapii je nutné zohledňovat postupné zlepšování funkcí i vývojová stádia dítěte.

Ale jak co nejrychleji rozeslat informace rodičům ze všech koutů Česka a naučit je základním dovednostem? I my jsme využili dostupnost webinářů a cílíme na rodiče dětí všech věkových kategorií (již od kojenců). Rodičům na webináři předáme základní principy správného rozvoje, které v poradně využíváme, a děti s lehčími poruchami k nám nikdy nemusí zamířit. A máme velmi pozitivní zpětné vazby. Ať už rodiče vyznávají jakýkoliv styl výchovy, díky zasazení vývojových poruch učení do kontextu biologických specifik dětí dokáží rychle pochopit principy správného rozvoje dílčích funkcí a začít je úspěšně aplikovat.

Naším cílem však není jen osvěta rodičů, ale zejména propojení pedagogů z mateřských škol (kteří jsou prevenci nejblíže), rodičů a nás, speciálních pedagogů. Třebaže pedagogové odvádějí v mateřských školách skvělou práci, nutně potřebují rozšířit povědomí o práci s dětmi s vývojovými poruchami učení (např. vývojová dysfázie, dyspraxie, těž-
ší poruchy pozornosti), kterých je v kolektivu čím dál více; sami pedagogové si mnohdy nejsou jistí vhodností přístupu k těmto dětem. Z našich seminářů si odnášejí praktické dovednosti, jak postupovat v jednotlivých případech i jak pěstovat dobré návyky u dětí s rizikovými faktory rozvoje SPU z hlediska např. hrubé motoriky, grafomotoriky a dílčích funkcí.

Bohužel často vnímáme, že si rodiče s pedagogy z mateřských škol nedokáží včas a adekvátním způsobem předat informace o dětech. Přitom obě strany chtějí to samé: spokojené a šikovné děti, které jsou připraveny na přechod do základní školy. Hledala jsem s kolegyněmi způsob, jak to usnadnit – a vznikl plakát se základními informacemi pro
rodiče na nástěnky mateřských škol. Pokud rodičům nebudou tyto informace stačit, námi proškolení pedagogové jim budou umět pomoci. Věříme, že i obrácený způsob bude fungovat. Ve školkách, kde bude plakát viset, bude více rodičů a pedagogů nejen informováno o základním rozvoji dětí, ale společně budou i častěji hledat možnosti náprav, aby se děti se speciálně vzdělávacími potřebami systematicky posouvaly a předešlo se budoucím selháním a neúspěchům. To, co společně „pohodově“ dokážeme zvládnout od kojence po předškoláka, ušetří rodičům i dětem spoustu slz a neúspěchů ve školním věku. Naším společným cílem je nejen spokojené dítě, ale i spokojený rodič.

Pohodová rodina je speciálně pedagogická a rodinná poradna zajišťující komplexní podporu rodiny při překonávání školních a výchovných potíží. V Pátém 293, 190 14 Praha 9 – Klánovice.