Umění komunikace jako efektivní nástroj při rozvoji dětí

Pro RODIČE dětí (nejen) s vývojovými poruchami učení a chování.

Přijďte si pro naše dlouholeté zkušenosti, jak být spolu a ne proti sobě! 

Obsah workshopu:

  • Jak vést děti k radostnému, přirozenému učení a rozvíjet jejich dovednosti: NALADĚNÉ VEDENÍ versus přílišná stimulace a zahlcení dítěte.
  • Jak používat zpětnou vazbu k upevňování správných vzorců chování (tam, kde spolupráce nejde sama – pozitivní versus negativní zpětná vazba pedagoga)
  • ANO naladění! Naučte se metodu, jak přijímat emoce dětí jako prevenci afektivních stavů. 
  • Jak pracovat s nespolupracujícími a dominantními dětmi.
  • Jak předcházet konfliktům mezi dětmi. 
  • Mediátorské dovednosti.
  • Práce s emocemi dětí – jak na děti s extrémními emočními výkyvy, metoda ZRCADLENÍ.
  • Jak nastavit hranice u dětí s vývojovými poruchami učení a chování – význam přístupu „MOŽNOSTI VÝBĚRU” pro rozvoj dětí.

Přihlaste se na seminář