Rubriky
Publikujeme

Logopedická osvěta

Městské listy – oficiální noviny Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi

Díky projektu MAP II pro Brandýsko (č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
7_047/0011529) proběhly během měsíce února tři webináře na
téma podpory rozvoje řečových dovedností a komunikace u dětí.
Setkání bylo určené rodičům mateřských škol zapojených do pro-
jektu, kteří se chtěli dozvědět něco více o tom, jak již od narození
pomoci svým dětem rozvíjet řeč a celkové komunikační schop-
nosti a také jak předcházet vzniku logopedických vad.