Rubriky
Publikujeme

Logopedická osvěta

Městské listy – oficiální noviny Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi

Díky projektu MAP II pro Brandýsko (č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
7_047/0011529) proběhly během měsíce února tři webináře na
téma podpory rozvoje řečových dovedností a komunikace u dětí.
Setkání bylo určené rodičům mateřských škol zapojených do pro-
jektu, kteří se chtěli dozvědět něco více o tom, jak již od narození
pomoci svým dětem rozvíjet řeč a celkové komunikační schop-
nosti a také jak předcházet vzniku logopedických vad.

O webináře byl hned od vyhlášení termínu velký zájem, a to především díky skvělé spolupráci se zástupci mateřských škol. Pozvánky na webinář pro rodiče sdíleli na nástěnkách v šatnách dětí, na FB profilech a webových stránkách svých školek. Původně jsme měli v plánu jen jeden seminář, ale pro množství přihlášených rodičů jsme s nadšením přidali dva další termíny. Celkově jsme se nakonec s naší logopedickou osvětou dostali do bezmála devadesáti domácností. Webinářů se zúčastnili rodiče dětí napříč věkovými skupinami, téma bylo tedy zaměřené na rozvoj řeči od narození po vstup do základní školy. Vzhledem k tomu, že to byli rodiče dětí z mateřských škol z území ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, největší část semináře byla věnována předškolnímu věku a řečovým dovednostem, které by
dítě mělo zvládnout do nástupu do školy. To bylo také téma, které rodiče nejvíce zajímalo v závěrečném prostoru pro dotazy. Velký počet dotazů se také týkal tipů na procvičování problémových hlásek u dětí. V praktické části webináře měli rodiče možnost zhlédnout videa s nápady na činnosti, pomocí kterých mohou se svými dětmi hravě rozvíjet některé z předškolních dovedností. Děkujeme do mateřských škol
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi za skvělou spolupráci na
projektu a propagaci seminářů pro rodiče v rámci mateřských škol.
Bc. Dita Šimáčková, Dis.
sdílený logoped projektu