Rubriky
Aktuality

Zkřížená lateralita

Děti se ZKŘÍŽENOU LATERALITOU mají častěji neurovývojové poruchy učení jako je dysfázie, ADHD nebo specifické poruchy učení. Také jsou mnohem méně motivováni zkoušet nové, pro ně obtížné dovednosti (třeba naučit se jezdit na kole nebo na lyžích, zapamatovat si novou básničku, ochutnat nové jídlo atd.). Mohou překonat svůj handicap a být úspěšnými žáky a studenty, pokud víte, jak je provázet životními výzvami. O dalších specifikách zkřížené laterality a co je dobré pohlídat, se dozvíte na našich webinářích pro předškoláky nebo školáky. Také pedagogové se mohou seznámit  s dopady zkřížené laterality na školní výkon a jak těmto dětem účinně ve škole pomáhat. Více na našich webinářích a seminářích.