Rubriky
Aktuality

Letní škola pro pedagogy

Dnes jsme na Letní škole pro pedagogy mateřských a základních škol, kterou pořádá MAP II Brandýsko v nádherných prostorách zámku již třetím rokem, představily s kolegyní Bc. Ditou Šimáčkovou náš projekt “Komplexní speciálně pedagogické prevence”. 

Všem paním učitelkám z mateřských škol děkujeme za pozornost při semináři „Úvod do speciálně pedagogické intervence v praxi MŠ“. Jsme rády, že se stále více daří dostat témata jako je logopedická prevence a prevence dopadů specifických poruch učení již do mateřských škol. 

Odpolední seminář byl zaměřen na představení možných nápravných metod pro děti s vývojovými poruchami učení nebo specifickými poruchami učení a chování. Velký ohlas sklidila Percepčně motorická nápravná cvičení, která si mohly přítomné pedagožky vyzkoušet na vlastní kůži. Právě v mateřské škole je výhodné rodinu směrovat k odborníkům, aby se vrozeně nevyvážené dílčí funkce u dětí včas a soustavně rozvíjely. 

Díky seminářům stále více paní učitelek z mateřských škol umí s dětmi se specifickými potřebami pracovat a rodině poradit a pomoci. Umění komunikace mezi mateřskou školou, rodinou i zúčastněným odborným týmem je pro nás stěžejní  dovedností, která pomáhá překonat úzkost rodičů, že není všechno “v pořádku”. 

Přejeme mnoho úspěchů v praxi a těšíme se na další spolupráci a setkání s pedagogy, rodiči i dětmi.