Rubriky
Aktuality

Percepčně motorická nápravná cvičení 6. díl

Napadlo vás někdy, co všechno musíme v MOZKU ZAPOJIT, jestliže máme napsat diktát bez jediné chybičky?
Na psaní diktátu musí být dítě motoricky připraveno. HRUBÁ MOTORIKA zajišťuje správný sed, dostatečné uvolnění a odpovídající nastavení ruky od ramene po zápěstí. Třešničkou na dortu je vytrénovaná JEMNÁ MOTORIKA do výhodného úchopu tužky. Pokud již tady není něco v pořádku, oslabené ovládání těla odčerpává energii, kterou je třeba věnovat ostatním složkám zapojeným při psaní diktátu.

A co dál? Žáček musí vnímat pedagoga a ”odfiltrovat” ostatní zvuky (polohlasné diktování písmenek Pepíka i vrzání Vašíkovy židle). Pomáhá nám v tom dobré SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ. Potom větu, která je diktována, krátce podrží ve SLUCHOVÉ PAMĚTI a rozdělí ji na jednotlivá slova, slova na hlásky (SLUCHOVÁ ANALÝZA) a rozliší od sebe podobně znějící hlásky (SLUCHOVÁ DIFERENCIACE).
Už se nám povedlo vnímat diktovanou větu a teď hurá ji převést do správné obrazové podoby. Písmena si musíme dobře pamatovat (ZRAKOVÁ PAMĚŤ) a ještě si jsou některá tak strašně podobná (ZRAKOVÁ DIFERENCIACE A PROSTOROVÁ ORIENTACE).
No a samozřejmě musíme dobře přiřadit sluchové vjemy k těm zrakovým (INTERMODALITA). A když k tomu máme ještě netrénovaný jazýček (těžší VADY ŘEČI nejsou dnes výjimkou ani ve 3.třídě), opakujeme si sami pro sebe slova pěkně nepřesně.
A už písmena sázíme v přesném pořadí a ve správné podobě na papír (SERIALITA A PROSTOROVÁ ORIENTACE). Při samotném psaní musíme zvládnout propojit motoriku ruky s obrazem písmen (VIZUOMOTORICKÁ KOORDINACE).
Míříme do finále! Každý jazyk má spoustu pravidel, která si musíme dobře zapamatovat, vztahy ve větě rychle vyhodnotit a svižně aplikovat, když už paní učitelka diktuje zase další a další větu (SERIALITA A INTERMODALITA).
A v neposlední řadě nám pomáhá dobře vytrénovaná KONCENTRACE POZORNOSTI. A podstatnou složkou úspěchu je i MOTIVACE, tedy ochota se tím vším vůbec zabývat. Spoustě dětí s poruchami učení je srdečně jedno, jaká jsou pravidla pravopisu a proč se je mají učit. Více na na webináři pro pedagogy ZŠ NEUROVÝVOJOVÉ SOUVISLOSTI V PROCESU UČENÍ.