Rubriky
Příběhy z poradny

Sama? NE! Společně

Marina

Svou práci mám ráda pro její celistvost a radost dětí i rodičů, protože se děti tolik posunuly – v řeči a spolupráci, soustředění, matematice i ve čtení. Ale někdy je toho na jednoho opravdu hodně…

Speciální pedagog v poradně musí být každodenní empatickou, ale i silnou oporou pro VŠECHNY – rodiče i děti. Ale stále více vnímám, jak je důležité spolupracovat s dalšími odborníky, zejména pedagogy z MŠ a ZŠ, kteří mají velký podíl na tom, zda se dětem, které doma pilně trénují, podaří jejich snaha a úsilí o sebemenší zlepšení úspěšně aplikovat ve škole.

Pedagogové potřebují o každodenním přístupu k dětem s vývojovými (specifickými) poruchami učení a chování vědět více – kdy jim pomoci, kdy naopak vůbec, jak je vést k osobnímu maximu, že všichni nemůžeme být stejní…

Nemůžeme přece vše svádět na špatnou výchovu rodičů! Nemůžeme vše svádět na špatný přístup pedagogů! A nemůžeme vše svádět ani na diagnózu dětí!

Speciální pedagogika umí rozklíčovat, chápat, ale hlavně pomáhat. Není jen o úlevách, ale o každodenním tréninku, který dětem prokazatelně pomáhá.

Každý v této skládance má svůj dílek kompetencí – rodiče, děti, odborníci i pedagogové. Už dávno vím, že sama děti nespasím…

Mám radost, že mi pomáhají nejen mé úžasné kolegyně, ale stále více pedagogů z mateřských i základních škol chápe, jak je důležitá spolupráce nás všech.

Novinkou naší poradny Pohodová rodina je i navázání spolupráce s klinickými psychology, kteří rádi využívají zkušenosti z cíleného tréninku speciální pedagogiky, protože správná diagnóza vývojové poruchy učení je základ, ale posun a úspěch těchto dětí závisí na promyšleném přístupu nás VŠECH.

Už také víte, jaký je Váš dílek, abychom dětem efektivně pomohli?

SDÍLEJME to, co funguje!