Rubriky
Aktuality

Percepčně motorická nápravná cvičení 6. díl

Napadlo vás někdy, co všechno musíme v MOZKU ZAPOJIT, jestliže máme napsat diktát bez jediné chybičky?
Na psaní diktátu musí být dítě motoricky připraveno. HRUBÁ MOTORIKA zajišťuje správný sed, dostatečné uvolnění a odpovídající nastavení ruky od ramene po zápěstí. Třešničkou na dortu je vytrénovaná JEMNÁ MOTORIKA do výhodného úchopu tužky. Pokud již tady není něco v pořádku, oslabené ovládání těla odčerpává energii, kterou je třeba věnovat ostatním složkám zapojeným při psaní diktátu.

Rubriky
Aktuality

Percepčně motorická nápravná cvičení 5. díl

Cvičení opravdu pomáhají všem a se vším. Proč? Protože dílčí mozkové funkce využíváme při učení nejen ve škole, ale i v životě. Děti se pořád něco učí.
Principy cvičení lze využít při přirozeném rozvoji dětí vlastně už od kojence. Jak využít tyto principy při rozvoji dětí všech věkových kategorií se dozvíte i na našich webinářích pro rodiče i pedagogy

Rubriky
Aktuality

Percepčně motorická nápravná cvičení 4. díl

„Percepčně – motorická nápravná cvičení“ je původní pojmenování. Jednalo se o název, který se vztahoval k tomu, co děti dělají. V akreditaci MŠMT je použit název “Percepční a motorická oslabení ve školní praxi”. Někteří odborníci tento název dál užívají a vy si podle tohoto názvu můžete cvičení vygooglovat v místě svého bydliště. Ale kdo dnes z laiků ví, co těmi oslabeními vlastně myslíme? 
V Pohodové rodině využíváme starší název, protože pod CVIČENÍM si alespoň někdo něco představí – při cvičeních se trénují dílčí funkce mozku (percepce a kognitivní funkce) i motorika (senzomotorika, koordinace, propriorecepce). Jen nám v rámci trendu “zkracování” vypadla pomlčka.