Rubriky
Aktuality

Závislost na mobilu

Děti na mobilu, tabletu.. říkáme si, že je to  jen na chvilku, protože potřebujeme alespoň půl hodinky klidu na práci nebo pro sebe.

Cílem speciálního pedagoga není vám plošně zakázat všechny technické novinky, ale přemýšlet nad tím, co dáváme dětem do ruky, a jak nastavit určitá pravidla, abychom našim dětem spíše neublížili, než je pobavili či vzdělali. 

Rubriky
Aktuality

Zkřížená lateralita

Děti se ZKŘÍŽENOU LATERALITOU mají častěji neurovývojové poruchy učení jako je dysfázie, ADHD nebo specifické poruchy učení. Také jsou mnohem méně motivováni zkoušet nové, pro ně obtížné dovednosti (třeba naučit se jezdit na kole nebo na lyžích, zapamatovat si novou básničku, ochutnat nové jídlo atd.). Mohou překonat svůj handicap a být úspěšnými žáky a studenty, pokud víte, jak je provázet životními výzvami. O dalších specifikách zkřížené laterality a co je dobré pohlídat, se dozvíte na našich webinářích pro předškoláky nebo školáky. Také pedagogové se mohou seznámit  s dopady zkřížené laterality na školní výkon a jak těmto dětem účinně ve škole pomáhat. Více na našich webinářích a seminářích.

Rubriky
Aktuality

Prevence je lepší než náprava aneb společně předcházíme školní neúspěšnosti

Množství dětí, které potřebují speciálně pedagogickou péči, rok od roku vzrůstá. Moderní způsob života přirozený rozvoj našich dětí narušil, proto dnes musíme více přemýšlet, jak děti správně stimulovat, přitom to za nás dříve zajišťoval “běžný způsob života”. 

Spousta dětí v mateřské škole má nevyzrálou hrubou motoriku i grafomotoriku, hůře komunikuje, nezapojuje se do činností, jsou nepozorné a některé i nezvladatelné. Proč čekat, až se díky nevhodnému přístupu genetický předpoklad k vývojové poruše prohloubí? A děti pak budou ve škole neúspěšné…