Rubriky
Publikujeme

Prevence poruch učení aneb nechoďte diagnóze naproti!

“Přílišná tendence pomáhat má stejně negativní dopad na rozvoj dítěte jako nezájem”, říká Mgr. Marina Šimanová, která se zabývá rozvojem dětí s různými poruchami učení a ve své speciálně pedagogické praxi učí rodiče citlivě “vyvažovat” a rozvíjet vrozené dispozice dětí. 

Rubriky
Publikujeme

Logopedická osvěta

Městské listy – oficiální noviny Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi

Díky projektu MAP II pro Brandýsko (č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
7_047/0011529) proběhly během měsíce února tři webináře na
téma podpory rozvoje řečových dovedností a komunikace u dětí.
Setkání bylo určené rodičům mateřských škol zapojených do pro-
jektu, kteří se chtěli dozvědět něco více o tom, jak již od narození
pomoci svým dětem rozvíjet řeč a celkové komunikační schop-
nosti a také jak předcházet vzniku logopedických vad.

Rubriky
Publikujeme

Bratři a sestry: Proč jsou sourozenecké vztahy tak komplikované?

DUBEN 2021 | marianne

Bývá to nejdelší vztah, který v životě máme. Sourozenci jsou s námi mnohdy déle než kamarádi a partneři. Dělí nás od sebe často jen pár let, vyrůstali jsme spolu, nikdo nás nezná lépe. Nebo ne? Proč jsou některé sourozenecké vztahy neotřesitelné, a jiné na bodě mrazu?
A jaký mají podíl na tom, jací jsme v dospělosti?
Text: Iva Hadj Moussa